Drobná řemesla a nehmotné kulturní dědictví

Autor: Admin, zveřejněno: 20. 07. 2011 14:41 hod., aktualizováno: 25. 07. 2011 15:44 hod.

Keramika – pracovní postup Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp. vytváření zisku. Pro řemeslné práce je  charakteristický vysoký podíl ruční práce, spojený s  používáním specializovaných nástrojů a pomůcek. Řemeslné práce se staly základem pro průmyslovou výrobu. Stroje, které v  19. století začaly nahrazovat drobné řemeslníky, přinesly nejen neobyčejné zvýšení produktivity práce, ale i změny životního rytmu všude tam, kde vznikala tovární výroba. Rozvoj vědeckých výzkumů a jejich praktická aplikace vytvářely kvalitativně vyšší stupeň civilizace, v níž tradiční řemeslná práce byla stále méně schopná vzdorovat tovární velkovýrobě. Stala se kulturním dědictvím, které zahrnuje širokou škálu nehmotných i hmotných prvků, myšlenek a výsledků tvořivé činnosti předchozích generací. Čím vyspělejší je společnost, tím větší jsou její potřeby i možnosti poznávat a  aktualizovat všechny složky tohoto dědictví. Svíčky – pracovní postup Keramika, řezbářství, voskařství či šperkařství, řemesla, která  mají i v nepomuckém kraji své historické kořeny, se postupem času nenávratně vytratila. Dnes se jimi zabývá již jen malá hrstka lidí. Přesto se jedná o mnohdy jednoduché postupy, které  se základním vybavením a materiálem zvládne prakticky každý. Pojďte a vyrobte si vlastní svíčku, náušnici nebo loutku, to  vše pod vedením čistě domácích lektorů, kteří se slovy „tradice“ a „řemeslo“ zabývají řadu let.