Úvod

Autor: Admin, zveřejněno: 20. 07. 2011 10:47 hod.

Realizace prvního projektu MAS sv. Jana z Nepomuku, podpořeného v rámci opatření 1.2. Představení a poznání dědictví regionu, probíhaly v květnu a v červnu 2011 na obecním úřadu v Tojicích. Předkladatelem projektu bylo občanské sdružení MEZI KOPCI. Vzdělávacím subjektem, který zajišťoval lektory, organizoval kurzy a zajišťoval výstupy projektu, se stalo na základě zadávacího řízení OS Pod Zelenou Horou.

Záměrem projektu bylo celkem pět praktických kurzů a workshopů, zaměřených jednak na tradiční drobná řemesla, za druhé pak na drobné sakrální a funebrální stavby území MAS. Účastníci se tak dozvěděli o tradičním voskařství a výrobě svíček, výrobě loutek, výrobě keramiky a šperků, nebo naopak zjistili, jakým způsobem pečovat a obnovovat drobné stavby v krajině. Získané teoretické dovednosti si pak sami vyzkoušeli na praktickém workshopu přímo na památkách pod vedením profesionálů z umělecké školy Zámeček u Plzně. Zlacení plátky zlata, různé metody čištění a konzervace, ale také nově nabytý přístup k těmto památkám a pochopení jejich významu, tvoří stručný výčet získaných dovedností.

Kurzů na drobná řemesla se pak ujali čistě „domácí“ lektoři a lektorky, a tak i jim nabídl tento projekt, krom možnosti vhodného přivýdělku, také příležitost veřejné prezentace jejich schopností a dovedností. Ač o účast na jejich kurzech byl zájem vskutku enormní, přesto se organizátoři rozhodli vyhovět všem přihlášeným a nikoho neodmítnout.

Kurzy byly ideální příležitostí např. pro ženy na mateřské dovolené či nezaměstnané, neboť absolventi, tedy lépe řečeno absolventky, mohou nyní rozvíjet získané dovednosti po ukončení kurzů ve svých domácích „dílničkách“ a následným prodejem výrobků si zajistit přivýdělek.

Účast na všech kurzech byla pro účastníky zdarma, všichni zúčastnění obdrželi také Osvědčení o absolvování kurzů. K semináři vznikly ještě praktická DVD i internetové stránky http://vzdelavani.nepomucko.cz, aby byli uspokojeni i další zájemci o daná témata, příp. danou problematiku. Brožura doplňuje tyto výstupy především o všeobecnou část, nechybí ale ani část praktická.

Jiří Beroušek, předseda MEZI KOPCI o.s.